O P E N D A G Jewish Music School in Amsterdam

O P E N D A G
Jewish Music School
Joodse Muziekschool
VOOR KINDEREN, JEUGD & VOLWASSENEN
muziekuitvoering leerlingen & docenten
open lessen & kennismaking docenten
Bachstraat 5, Amsterdam-zuid
zondag 26 juni 2005 ~ van 14.15-17.00 uur

O P E N D A Y
Jewish Music School
FOR CHILDREN, YOUTH & ADULTS
performance pupils & teachers
open lessons & meet the teachers
Bachstraat 5, Amsterdam-south
Sunday June 26, 2005 ~ from 14.15-17.00 hours

Info
Jewish Music School 020 771 58 81
School@JewishMusic.nl